Trang nhà của Hội thánh Tin lành Viet nam tại Arnhem

Tin lành 

Trang nhà của Hội thánh Arnhem

Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13: 8)

Chương trình thờ phương trực tuyến (Live stream) của Hội thánh:


Do ảnh hưởng của đại dịch Corona, Hội thánh không nhóm lại để thờ phượng Chúa được, mỗi Chúa nhật hàng tuần, kính mời Quý vị vào tham gia chương trình thờ phượng trực tuyến được phát live trên You Tube. từ 13 giờ tới 15 giờ 30.-Chúa nhật ngày 28-03-2021: live stream

 

Danh cho Hoi vien

Hinh anh hien tai

Tin tuc-sinh hoat

by Tin lanh | 0 comments
by Tin lanh | 0 comments
by Tin lanh | 0 comments
by Tin lanh | 0 comments

Nhung sinh hoat sap toi

Sunday, Oct 24 at 11:00 AM - 12:00 PM
Thursday, Oct 28 at 2:00 PM - 4:00 PM
Wednesday, Nov 17 at 11:00 AM - 12:00 PM
Thursday, Nov 25 at 1:00 AM - 2:00 PM

Nhung nan de cau nguyen

  • xin duoc cau thay

    mot chuong trinh y te xa hoi bat dau thuc hien tai saigon , tap trung vao 3 quan , khi bat dau , nguoi chiu trach nhiem chinh xin duoc cau nguyen huy pha nhung can tro , gay kh...
  • cau nguyen

    xin cau nguyen cho su tang truong ve tam linh , dac thang nhung quyen luc toi tam .xin Chua chuc lanh tren hoi thanh

Hoi vien moi nhat