Trang nhà của Hội thánh Tin lành Viet nam tại Arnhem

Tin lành 

Trang nhà của Hội thánh Arnhem

Tin tuc-sinh hoat Post New Entry

 

view:  full / summary

Bao Tin lanh so 70

Posted by Tin lanh on December 24, 2010 at 2:56 AM Comments comments (0)

Báo Tin lành số 70 mới vừa xong, kính mời anh chị em vào đọc tại đây:

http://www.scribd.com/doc/45845517/Tin-lanh-70

 

Bao Tin lanh so 69

Posted by Tin lanh on October 23, 2010 at 2:23 AM Comments comments (0)

Báo Tin lành số 69 mới vừa xong, anh chị em có thể vào links dưới đây để đọc:

 

http://www.scribd.com/doc/39938828/Tin-lanh-69

 

B�o Tin lanh 67

Posted by Tin lanh on July 4, 2010 at 3:36 PM Comments comments (0)

 

Báo Tin lành số 67 mới vừa xong, mời sanh chị em vào đây để download xuống đọc:

 

http://www.scribd.com/doc/33888856/Tin-lanh-67

 

Hinh trai Ngu tuan

Posted by Tin lanh on May 24, 2010 at 3:17 PM Comments comments (0)

Mời vào link dưới đây để coi hình Trại Ngũ tuần:

 

http://my.opera.com/hoithanharnhem/albums/show.dml?id=3294292

 

Bao Tin lanh so 66

Posted by Tin lanh on April 30, 2010 at 1:29 AM Comments comments (0)

Bao Tin lanh so 66 mới vừa xong. Anh chị em có thể vào đây để download xuống đọc:

 

http://www.4shared.com/account/home.jsp

 


Rss_feed