Trang nhà của Hội thánh Tin lành Viet nam tại Arnhem

Tin lành 

Trang nhà của Hội thánh Arnhem

Hội th�nh Tin l�nh Việt nam tại Arnhem 
Nh�m thờ phượng mỗi chiều Ch�a nhật từ 14 giờ tới 16 giờ:
Utrechtsestraat 53, 6811 LT. Arnhem
Trương mục của Hội th�nh: Rabobank 157603571-V.E.K te Arnhem
 
địa chỉ li�n lạc: Truyền đạo Lữ thị Tường Loan
Vrouwburgerswei 52,
6843 ZC Arnhem
Te. 026 3229403


 
Ch�ng t�i mong muốn được giải đ�p hoặc trả lời những thắc mắc của qu� vị về niềm tin trong Ch�a Cứu thế. Xin li�n lạc với ch�ng t�i bằng c�ch ghi những g� m� qu� vị thắc mắc hoặc muốn giải đ�p, c�ng địa chị li�n lạc, sau đ� bấm v�o ''Li�n lạc'', ch�ng t�i sẽ li�n lạc trở lại trong thời gian sớm nhất!
 
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Danh cho Hoi vien

Hinh anh hien tai

Tin tuc-sinh hoat

by Tin lanh | 0 comments
by Tin lanh | 0 comments
by Tin lanh | 0 comments
by Tin lanh | 0 comments

Nhung sinh hoat sap toi

Sunday, Oct 24 at 11:00 AM - 12:00 PM
Thursday, Oct 28 at 2:00 PM - 4:00 PM
Wednesday, Nov 17 at 11:00 AM - 12:00 PM
Thursday, Nov 25 at 1:00 AM - 2:00 PM

Nhung nan de cau nguyen

  • xin duoc cau thay

    mot chuong trinh y te xa hoi bat dau thuc hien tai saigon , tap trung vao 3 quan , khi bat dau , nguoi chiu trach nhiem chinh xin duoc cau nguyen huy pha nhung can tro , gay kh...
  • cau nguyen

    xin cau nguyen cho su tang truong ve tam linh , dac thang nhung quyen luc toi tam .xin Chua chuc lanh tren hoi thanh

Hoi vien moi nhat